Assistansliv

Assistansliv är ett tjänsteföretag för personer med funktionshinder. De vänder sig till de som beviljats personlig assistans genom LSS och önskar ansöka om rätten till personlig assistans. Assistanslivs specialitet är att vaska fram och hitta den bästa assistenten för personen med funktionshinder.

Alla
Event
Foto & Film
Koncept & Kampanjer
Marknadsstrategi
Profilering
Tryck & Förpackning
Webb & Media
Assistansliv
Broschyr / Tryck & förpackning
Assistansliv
Broschyr / Tryck & förpackning
Assistansliv
Logotyp / Profilering
Assistansliv
Broschyr / Tryck & förpackning